đặt bàn

  LIÊN HỆ

  Cafe & Restaurant Trúc Lâm Viên
  08 Trần Quý Cáp - TP. Đà Nẵng
  Tel : 0236.3582428 - 3843777

  Hotline:  0934 198264

  Facebook  : www.facebook.com/truclamviendn

  -------------------------------------------------------

  Cơm Niêu Trúc Lâm Viên
  10 Trần Quý Cáp - TP. Đà Nẵng
  Tel: 0236.3849969

  Hotline : 0914 206058

  Facebook  : www.facebook.com/nhahangComNieuTrucLamVien

  -------------------------------------------------------

  Email : truclamviendn@gmail.com