Cafe & Restaurant Trúc Lâm Viên
08 Trần Quý Cáp – TP. Đà Nẵng
Tel : 0236.35824283843777

Hotline:  0934 198264

Facebook  : www.facebook.com/truclamviendn

——————————————————-

Cơm Niêu Trúc Lâm Viên
10 Trần Quý Cáp – TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.3849969

Hotline : 0914 206058

Facebook  : www.facebook.com/nhahangComNieuTrucLamVien

——————————————————-

Email : truclamviendn@gmail.com

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo form dưới đây:
  đặt bàn

   LIÊN HỆ

   Cafe & Restaurant Trúc Lâm Viên
   08 Trần Quý Cáp - TP. Đà Nẵng
   Tel : 0236.3582428 - 3843777

   Hotline:  0934 198264

   Facebook  : www.facebook.com/truclamviendn

   -------------------------------------------------------

   Cơm Niêu Trúc Lâm Viên
   10 Trần Quý Cáp - TP. Đà Nẵng
   Tel: 0236.3849969

   Hotline : 0914 206058

   Facebook  : www.facebook.com/nhahangComNieuTrucLamVien

   -------------------------------------------------------

   Email : truclamviendn@gmail.com