Trang chủ Tuyển dụng
đặt bàn
LIÊN HỆ

Cafe & Restaurant Trúc Lâm Viên
08 - 10 Trần Quý Cáp - TP. Đà Nẵng
Tel : 0236.3582428 - 3843777

Hotline:  0934 198264 (Ms Vien)

-------------------------------------------------------

Cơm Niêu Trúc Lâm Viên
25 Yên Bái, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.3849969

Hotline : 0914 206058(Mr Bửu)

-------------------------------------------------------

Email 1: truclamviendn@gmail.com
Email 2: nguyenkimtlv@gmail.com

CAFE - NHÀ HÀNG “ Ms.Diệu ” 0934 198264
NHÀ HÀNG CƠM NIÊU “ Mr.Bửu ” 0914 206 058